sitemap  
print versie
strategisch beleid > ondernemingsplan >
 

het ondernemingsplan

De ontwikkeling en/of de herziening van een weldoordacht ondernemingsplan is van kapitaal belang zowel voor de ondernemer en de bedrijfsleiding als voor de aandeelhouders en/of investeerders. De invalshoek van zulk een plan zal verschillen naargelang het gaat om een nieuwe onderneming die op zoek is naar risicokapitaal dan wel om een bestaande onderneming die haar strategie wenst bij te sturen. In beide gevallen echter zal de waarde van het plan door de belanghebbenden getoetst worden aan de haalbaarheid en aan de realistische onderbouw.

Bij de voorbereiding van een goed ondernemingsplan dienen drie kernvragen beantwoord te worden: (1) zijn onze doelstellingen goed gedefinieerd ? (2) hebben wij de juiste strategie ? (3) kunnen wij onze strategie uitvoeren ? Het behandelen van deze vragen impliceert dat de ondernemer tevens een duidelijk inzicht krijgt in zijn ondernemingsmodel (waaronder diverse aspecten rond producten, diensten, markt, productie, distributie), marketingstrategie en concurrentiepositie, operationele kosten, kapitaalbehoefte, management team, assumpties en risico's.

Om van een goed business idee tot en geslaagd plan te komen biedt Profidyn diverse formules:

  • coaching bij het opstellen van het ondernemingsplan
  • tweedaagse workshop rond strategievorming
  • coaching bij het opstellen van het financiĆ«le plan
  • coaching bij het zoeken naar risicokapitaal

Aanbevolen link voor startende ondernemers:

Profidyn nv/sa - Dalialaan 39 - 3191 Boortmeerbeek - Tel. +32 15 61 56 76
E-mail: - Gebruiksvoorwaarden en privacy-statement
 
 
 
 
Zoeken